Accountancy & boekhouding

Tellis behartigt uw boekhoudkundige verplichtingen en behoeften. Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf, kan er specifieke rapportering worden uitgewerkt dewelke u 24/24, 7/7 online ter beschikking wordt gesteld. Omdat uitgaven en inkomsten, nadat ze door u werden aangemaakt en/of toegevoegd in uw persoonlijke TellisDoc, spoedig worden gecontroleerd en bijgewerkt in uw boekhouding, zijn uw persoonlijke balans- en resultaatrapporten klaar wanneer u ze nodig hebt. Gebruik ze als een hulpmiddel om uw persoonlijke groei te bepalen, evenals de huidige financiële draagkracht van uw bedrijf.

Samenspraak

Heeft u inmiddels zelf een bepaalde boekhoudkundige achtergrond verworven en wilt u uw boekhouding zelf maximaal voorbereiden? Dit is steeds mogelijk in samenspraak. Tellis kan een digitale omgeving aanbieden, waarin een volwaardige boekhouding kan worden gevoerd.

Uw raadgever!

Eenmanszaak of vennootschap, ongeacht de sector waarin u actief bent:  als uw raadgever zorgen wij ervoor dat uw administratie op optimale wijze wordt bijgehouden. Het verwerven van inzicht in en meedenken en adviseren over de ontwikkeling van uw onderneming staan hierbij steeds centraal.

Onze dienstverlening op vlak van boekhouding omvat onder meer  volgende activiteiten:

  • Het voeren van uw boekhouding conform de wettelijke vereisten op u van toepassing, bij ons op kantoor of bij u ter plaatse.
  • Begeleiding en controle van uw intern gevoerde boekhouding.
  • Opmaak en indiening van alle aangiften inzake btw op maand-, kwartaal- of jaarbasis.
  • Opmaak en indiening van diverse overheidsstatistieken.
  • Opmaak en bespreking van tussentijdse en eindejaars resultaten.
  • Opmaak en begeleiding van diverse rapporteringen en analyses, zowel voor interne als externe doeleinden.
  • Opmaak planning kasbehoeften en investeringen.
  • Neerlegging van jaarrekeningen en overige wettelijk verplichte publicaties.
  • Diverse administratieve ondersteuning.

Heeft u nog bijkomende vragen over onze dienstverlening met betrekking op boekhouden?